1-7 EKİM 2023 ULUSAL EMZİRME HAFTASI

1-7 EKİM 2023 ULUSAL EMZİRME HAFTASI

Emzirme, bebek için ideal büyüme ve gelişmeyi sağlayan en iyi beslenme şeklidir. Anne sütüyle beslenme, bebeğe olduğu kadar, anneye ülke ve aile ekonomisine büyük katkı sağlar, maliyetsizdir. Aynı zamanda çevre, iklim, ekonomi, eğitim ve insanlık geleceği için kritik bir öneme sahiptir.

Anne sütüyle beslenen bebeklerin ishal, zatürre, orta kulak iltihabı, alerjik hastalıklar, daha ileri yaşta ortaya çıkan tip 1 ve tip 2 diyabet, çölyak, iltihabi bağırsak hastalıkları, hipertansiyon, kanser, alerji, astım, şişmanlık, obezite, diş yapısı bozuklukları ve bazı ruhsal hastalıkların daha az görüldüğü yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Ayrıca anne sütüyle beslenen çocukların okul başarılarının daha yüksek olduğu da bilinmektedir.

Mucizevi içeriğine ve sağlığa katkılarına rağmen dünyada 77 milyon yeni doğan bebek ilk bir saat içinde anne sütü alamıyor. Bu durum bebekleri hastalık ve ölüm riskinden koruyacak temel besinlerden, antikorlardan ve anneyle yakın temastan yoksun bırakıyor. Anne sütünün geciktirilmesi yeni doğan bebekler arasında ölüm riskini artırabiliyor.

UNICEF’e göre; hiç emzirilmeyen bebeklerin herhangi bir enfeksiyon nedeniyle ölme riski doğumu izleyen ilk altı ay içinde en azından bir süre anne sütü alan bebeklere göre yedi kat daha fazladır. Hiç emzirilmeyen bebeklerde ise ölüm olasılığı yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklere göre 14 kat daha fazladır. Çocukluk çağı ölümlerini, emzirmenin tek başına %13, doğru tamamlayıcı beslenme uygulamalarıyla birlikte ise yaklaşık %20 oranında azaltılabilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 5 yaş altı çocuk ölümlerinin %7 sinden tek başına sorumlu olan beslenme yetersizlikleri, yaklaşık yarısının da altında yatan temel nedeni oluşturmaktadır.  DSÖ, emziren kadın oranları yüksek olsaydı yılda 800 binden fazla yaşamın kurtulacağını belirtmektedir.

Bebeklerimiz için ideal büyüme ve gelişmenin sağlanması, beslenme yetersizliklerinin önlenmesi için atılması gereken ilk adım anne bebek ten temasının doğumdan hemen sonra başlatılarak, bebeklerin tek başına ilk 6 ay emzirilmesi, 6. ayın ardından uygun ek besinlerle emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesidir.

Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması (TNSA) 2018 verilerine göre ülkemizde ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebek oranı ortalama % 41 dir. Aynı araştırmada veriler tek tek incelendiğinde emzirme oranlarının ilk aylarda daha yüksek fakat son aylarda hızlıca düştüğü görülmektedir. Öyle ki 4-5 aylık bebeklerde bile emzirme oranı % 14 tür. Bu oranın 6. Ayın sonunda daha da düştüğünü düşünürsek, acilen emzirme ve anne sütü ile beslenme konularında kapsamlı çalışmalara ve toplumda farkındalık yaratmaya ihtiyaç olduğu açıktır.

Anne sütü ve emzirmenin her fırsatta reklamını yaparak emzirmenin sürdürülebirliğini sağlamak herkes için bir görevdir. 1-7 Ağustos Emzirme Haftası’nda emzirme ve anne sütünün önemine dikkat çeken ve Dünya Uluslarını üst düzeyde göreve çağıran Innocenti Deklerasyonun 4. hedefi, çalışan kadınların emzirme haklarını koruyan yasalar çıkarılmasıdır. Bu bağlamda WABA (Dünya Emzirme Örgütü) konuya dikkat çekmek için 2023 yılı Emzirme Haftası temasını “Çalışan Ebeveynleri Güçlendir” olarak belirlemiştir. Bu tema 1-7 Ekim Ulusal Emzirme Haftasında da devam etmektedir. TEMAS Derneği Emzirme savunucuları ve destekçileri olarak tema kapsamında bu yıl hedeflerimiz; 

1. Cinsiyet eşitliğine sahip işyeri politikaları ve koşullarını sağlamak, korumak,

2. Ebeveyn dostu, eşitlikçi değerler, sosyal normlar ve uygulamaları geliştirmek,

3. Her düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve mevzuatı destekleyip sürdürülebilir kılmaktır.

TEMAS Derneği 2014 yılından bu yana emzirme ve anne sütü alanında ülkemizde faaliyet gösteren ilk ve tek dernek olarak emzirme oranlarının arttırılmasını kendine vizyon edinmiştir. Bu bağlamda hedeflerimizden biri de yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için güncel, yeterli, bilgi ve becerilerle donatılmış yetkin sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesidir.  Eğitimi ciddiye alıyor ve bunu etik ilkeler doğrultusunda sürdürmeye devam ediyoruz.

Emzirme ve anne sütü oranlarını arttırmak için yapılması gereken en önemli şeylerden birisi de toplum bilincini arttırmak, sağlık okur yazarlığı düzeyini yükseltmek olacaktır. Zamanın başlangıcından bu yana kadınlar birbirlerine her şekilde yardımcı olmakta ve birbirlerini desteklemektedirler. Kadınlar için gayri resmi destek sistemleri istisnasız her yerde yüzyıllardır mevcuttur ve dünyanın dört bir yanındaki kadınların yaşamlarının birer parçasıdırlar. Herhangi bir anneyle kurulan her temas, emzirmeyi özendirmek ve desteklemek için bir fırsattır. TEMAS Derneği olarak öncelikle deprem bölgelerinden başlamak üzere tüm ülke çapında toplum bilincini arttırmak amaçlı “Lider Kadınlar Projesi” ile çalışmalar yürütmeye başladık.

Anne sütü ile beslenme için anneden anneye destek, bebeklerini emzirme konusunda kadınların kadınlara yardım etmesi anlamına gelmektedir. Anneden anneye destek grupları, annelerin yaşadığı topluluklarda sağlık yapılandırmasının dışında, derhal ve sürekli destek sağlarlar. Anneye emzirme deneyimi boyunca, her an, eksiksiz, doğru, güncel bilgi sağlarlar.

Emzirme kararı yalnızca bir yaşam biçimi seçeneği değil, sağlığa ilişkin olumlu bir karardır. Annelerin yaşadıkları zorlukların pek çoğu tıbbi kaynaklı değildir, doğru bilgilendirme ve destekle çözümlenebilir ya da ortaya çıkmalarına meydan verilmeyebilir. Deneyimler göstermiştir ki bunun başarılmasında anneden anneye yardım en etkili yoldur.

TEMAS Derneği deprem bölgesinde yapacağı proje ile Hatay, Adıyaman ve Gaziantep illerinde toplam 24 lider kadın eğitecek. Bu lider kadınlar çevrede bilinen, tanınan, daha önce emzirme deneyimi olan bölgede yaşayan kadınlar olacak. Lider kadınlar da yine kendi çevrelerinde kuracakları gruplar vasıtasıyla 16 hafta boyunca 384 kadını TEMAS emzirme danışmanları ile buluşturacak toplantılara ev sahipli yapacak, gerektiğinde yönlendirme ve destek sağlayacaktır. Proje sonunda sağlık okur yazarlığı seviyesi artmış, anne sütü ve emzirmenin önemini bilen ve savunan 408 kadın kazanmış, bölgeye kazandırmış olacağız.

TEMAS Derneği kurulduğu günden itibaren emzirme konusunda yapılması gereken bilimsel çalışmaların öncüsü olmaya devam etmektedir. Kongre, sempozyum ve çalıştaylar düzenleyerek alanında uzman hocaları bir araya getirmekte, anne ve bebek sağlığı konusunda sahaya önderlik etmektedir. Emzirme danışmanlığı eğitimleri ile sahada çalışacak sağlık çalışanlarını akademik ve pratik olarak eğitmekte, emzirme konusunda sorun yaşayan anneler ile buluşturmaktadır. Her hafta canlı yayınlarda Ülkemizin 81 ilinden Emzirme Danışmanlarını anneler ile görüştürerek anlık yaşanan problemler ile ilgili çözümsel bilgileri paylaşmaktadır. Yine canlı yayınlarda alanında uzman hocalarımız ile emzirme konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Son olarak Save the Children desteği ile deprem bölgesinde depremzede annelere yönelik önemli bir projeye başlandı. Hatay, Gaziantep ve Adıyaman merkezli olarak deprem bölgesindeki gebe ve emziren annelere danışmanlık verilmekte, sahada yaşanan sorunlar konusunda çözüm üretilmeye çalışılmaktadır.

TEMAS Derneği her şartta ve koşulda afetzede annelerimiz başta olmak üzere tüm anneler için ücretsiz emzirme danışmanlığı, çocuk sağlığı, anne sağlığı konularında 160 uzman danışmanı ile destek vermeye devam ediyor. Sosyal medya hesapları, anne destek aplikasyonu ve anne destek online panelimiz aktif bir şekilde çalışmakta binlerce anne ve bebeğe hizmet vermektedir.

Emzirme ve anne sütü konularında farkındalık ve savunuculuk çalışmalarımız 1-7 Ekim Ulusal  Emzirme haftasında çeşitli faaliyetler ve bilimsel programlarla devam etmektedir. Hafta boyunca gerçekleştirilecek olan etkinliklerde derneğimizin yanında olup bize güç veren, farkındalığın artmasını sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara şimdiden teşekkür ederiz. Unutmamalıyız ki geleceğimiz olan bebekler ve çocukların sağlığı bizlerin elindedir.

“DOĞRU DANIŞMANLIK, BİLGİLİ EBEVEYN, GÜÇLÜ GELECEK”

 

 

 

Benzer İçerikler

“Yenidoğan Sağlığında Hemşirelik Bakımı”Konferansı
Dermek Genel Başkanımız Melek KILIÇ, Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenl...
6 Ekim 2023 Cuma günü Emzirme Şenliğinde görüşmek üzere!
6 EKİM 2023, Balıklı Meydanı / Gaziantep , 10.00-14.00
Temas Derneği Basında!
Temas Derneği Basında! Temas Derneği Başkanı Melek KILIÇ birden fazla haber kanalıyla bir araya gel...
1-7 AĞUSTOS 2023 DÜNYA EMZİRME HAFTASI BASIN BİLDİRİSİ
1-7 Ağustos Emzirme Haftası’nda emzirme ve anne sütünün önemine dikkat çeken ve Dünya Uluslarını üst...
Çalıştay Etkinliği
19-21 Mayıs 23, Nevşehir
Holistik Yaklaşımla Bebek Masajı Eğitimi
22-26 Mayıs 2023, Kayıtlar Başladı
7 Kadın, 7 Yıl, 700 üye
07 Ağustos, 16:00 Zoom Canlı Yayını
Emzirme Haftası Etkinliği
06 Ağustos, Canlı Yayın Programı
Emzirme Haftası Etkinliği
04 Ağustos, Canlı Yayın Programı
Emzirme Haftası Etkinliği
Özge Özpirinçci, 03 Ağustos, saat 19:00 Canlı Yayın Konuğu
Emzirme Haftası Etkinliği
02 Ağustos, Canlı Yayın Programı
Emzirme Haftası Etkinliği
02 Ağustos, Canlı Yayın Programı
Derneğimizi Ziyaret
Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Prof. Dr Ayfer Tezel
Anıtkabir Ziyareti
20 Mayıs 2022
Yazar Gazetesi
Zonguldak Şubesi Açıldı
Z Haber
Zonguldak Şube Açılışı
Halkın Sesi
Zonguldak Şubesi Açılışı
Yeni Adım Gazetesi
Zonguldak Şubesi Açılışı
Pusula Gazetesi
Zonguldak Şube Açılışı
23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Zonguldak Şube Açılışı
23 Nisan 2022, Saat 11:00 Emzirme ve Anne Sütü Paneli
Luna Klinik
Kahramanmaraş
Emzirme Sempozyumu
19 Mayıs 2022, Demora Hotel Ankara
14 Mart
Tıp Bayramı Kutlu Olsun
2. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi Davet
20-22 Mayıs 2022, On Line Kongre
Bu Bir Tuzak
Ödemiş Devlet Hastanesi, Hayat ve Sağlık Dergisi 3. Sayısı
24 Kasım
Öğretmenler Günü
Ege Üniversitesi
Kariyer Söyleşisi
10 Kasım
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Yarışma Sonuçları Açıklandı
Emzirmeye Toplumsal Destek Video Yarışması Sonuçları
1-7 Ekim, Emzirme Haftası Etkinliği
Video Yarışması Güncelleme
Emzirme Gerçeği Konferansı
Dicle Üniversitesi
Emzirme Şenliğinde Buluşuyoruz.
Temas Derneği Malatya Şubesi
Kastamonu, Bozkurt
Bugün birlik ve dayanışma günü.
Emzirmede Sıcak Destek Zinciri Webinarı
08 Ağustos 2021, Saat : 19:00 Canlı Yayın
Emzirmeye Toplumsal Destek
Hepimizin Geleceği İçin! Emzirmeye Sıcak Destek Zinciri.
Güçlü Kadın Sağlıklı Nesil
Avcılar Belediyesi Öncülüğünde Anne Sütü Bilinçlendirme Eğitimleri Programı Başladı
40. Yılında MAMA KODU Webinar
21 Mayıs, Cuma günü saat 18:00
Benim Sütüm Bebeğime Yeter
Instagram Canlı Yayın, Cuma Akşamı
Dr. Alim Tunç
30 Mart, Derneğimizi Ziyaret
Derneğimizin Açılış ve Lansmanı
25 Mart, The Ankara Hotel
Temas Derneği Lansmanı
The Ankara Hotel, 25 Mart 2021, Saat 17:00 Canlı Yayın
Teşekkür Mektubu
Bayraklı İzmirliler Derneği
Kanal 5, Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi
17 Mart 2021, Saat :18:30 Sağlık Gündemi Programı YouTube Canlı Yayın
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Temas Derneği Malatya Şubesi
Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ebelik Bölümü
Emzirme Danışmanlığı Eğitimi, 1-7 Şubat 2021
Egenin Gazetesi
Bayraklı İzmirliler Derneği Başkanı Hatice Tokbaş’tan dayanışma teşekkürü...
Salı Sallanır
Şubat Ayı Canlı Yayın Takvimi
Mavi Şehir Dergisi Aralık 2020
Lactivizmin Türkiye Şubesi Temas Derneği
Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferansı
Hemşirelik Bölümü, 08 Ocak 2021, saat 13:30 Konuşmacı Melek Kılıç
Prematüre Bebeklerde Emzirme
Melek Kılıç, 6 Ocak, Çarşamba akşamı saat 20:00 Instagram Canlı Yayın Konuğu
Salı Sallanır
Ocak Ayı Canlı Yayın Takvimi
Salı Sallanır
Aralık Ayı Canlı Yayın Takvimi
Wieberr
KOÇKAR MAKİNA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir Depremi Yardım Kampanyası
Geçmiş olsun İzmir...
Mucizevi Besin: Anne Sütü
21 Ekim 2020 Çarşamba 
Web Sayfamız test yayınına başlamıştır.
Görüşleriniz bizim için değerli, lütfen bizimle paylaşın.
DHA: Ankara Şehir Hastanesi’ne iki ödül birden
Ankara Şehir Hastanesi’ne iki ödül birden...
2020 Emzirme ve Dünya Sağlığı Konulu Video Yarışma Sonuçları
2020 Emzirme Farkındalık Ayı Etkinliği Yarışma Sonuçları
2020 Emzirme ve Dünya Sağlığı Konulu Video Yarışması
15 Eylül- 15 Ekim 2020 Emzirme Farkındalık Ayı Etkinliği
Klinik Haber: COVID-19 ve Emzirme
Melek Kılıç, COVID-19 ve Emzirme
Klinik Haber: 23 Nisan ve Nesilleri Geleceğe Hazırlamak
Melek Kılıç, 23 Nisan ve Nesilleri Geleceğe Hazırlamak.
Klinik Haber: Bebeğimi Ne Kadar Süre Emzirmeliyim?
Melek Kılıç, Bebeğimi Ne Kadar Süre Emzirmeliyim?
Milliyet : Annelere emzirme danışmanlığı eğitimi
Annelere Emzirme Danışmanlığı Eğitimi.
PUSULA: TEMAS Emzirme ve Anne Gönüllüleri Derneği hizmet vermeye başlamıştır.
2014 Yılından itibaren TEMAS Emzirme ve Anne Gönüllüleri Derneği hizmet vermeye başlamıştır. ...
Antakya Haber: Samandağlı Ebe’nin Plaket Gururu
Samandağlı Ebe’nin Plaket Gururu.
Beyaz Gazete
Türkiye’de ilk kez anne ve anne adayları, Üsküdar’da Emzirme Şenliği’nde buluştu.