BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Doğanın bir mucizesi diye de adlandırabileceğimiz anne sütü; bir bebeğin beslenmesinde tercih edilecek en doğal, en ideal ve de en güzel üründür. Ekolojiktir. Yeni doğmuş bir bebeği doğanın muhteşem ürünleri arasında belki de en güzeli olan anne sütünden mahrum etmek ona yapılabilecek en büyük haksızlıktır, saygısızlıktır. Bu bağlamda;

Bağış ve Yardım Politikamızın Amacı,

  • Anne sütü ve emzirme konularında sağlık çalışanları ve toplumun eğitimlerinin desteklenmesi.
  • Konu ile ilgili bilimsel güncel bilgilerin paylaşılması, sürdürülebilir politikalar oluşturularak, ülkemizde yaygınlaştırılması ve anne sütü ile beslenmenin yüzdesinin artırılarak, bebek ölümlerinin azaltılmasıdır.
  • Dernek; Emzirme ve Anne Sütü ile ilgili sağlık çalışanlarının bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı etkinlikleri desteklemek, bilgi görgü ve deneyimleri paylaşmak, annelerin eğitim düzeyinin yükseltilmesi, temel sağlık göstergelerinden olan ilk 6 ay sadece anne sütü oranlarını arttırmak ve buna bağlı olarak temel sağlık sorunları olan bebek ölümlerinin azaltılması gibi konular hakkında sağlık çalışanlarına güncel bilgiler aktarmak, anneleri eğitmek ve bu konularda politikalar oluşturmak için çalışır bu bağlamda yardım ve politikalar oluşturur.
  • Aynı zamanda toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturulması, sosyal ve toplumsal ihtiyacın karşılanması, kamuya fayda sağlanması ve kamuya faydalı faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesini politikasında barındırır.
  • Dernek , anne ve bebeklerin beslenmesi konusunda duyarlılığı arttırmak ve ülkenin geleceğine ve kalkınmasına katkıda bulunmak suretiyle, eğitim, sağlık, kültür-sanat, hukuk, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor, engellilerin topluma kazandırılması, girişimcilik, teknoloji, iletişim ve benzeri kamuya yararlı faaliyetlerin karşılıksız bağışlarla özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli ilke, kuralların belirlenmesi, bağış sürecinin yönetilmesi ve bu konuda bilgilendirme, raporlama ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla bağış politikası oluşturmuştur.
  • Bağış ve yardımların temel amaçlarından biri anne sütü ile beslenemeyen bebeklere beslenme yardımında bulunma.
  • Anne sütü ile beslenmenin önemini, eğitimlerle destekleyerek emzirmenin önemini anlatma ve bu doğrultuda da en önemlisi bebek ölümlerini azaltarak sağlıklı, anne sütü ile beslenen bebeklerin arttırılması amacı ile oluşturulmuştur.
  • Sağlık çalışanlarının, annelerin sorumlulukların yerine getirilmesi, pay sahiplerimiz ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.
  • Aynı zamanda bağış ve yardım politikamız deprem, sel gibi doğal felaketlerde de anne ve bebeğin yardımına koşarak her türlü ihtiyacın karşılanmasını, sağlıklı emzirme sürecinin tamamlanmasını da amaçlar. Bu amaçla toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destek olunmaktadır.

Bağış ve Yardım Politikasının Temel Aldığı Esaslar

Anne ve çocuklar her zaman önceliklidir. Bu iki gruba gereken önemi verirsek geleceğimizi de güvence altına almakta önemli bir adım atmış oluruz. Çocuklarımıza doğdukları andan itibaren sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sunabilirsek sınırsız enerji ve umutlarıyla geleceğin en önemli teminatı olan çocuklarımızı ve onların annelerini tüm risklerden korumuş oluruz. Tüm herkesi kapsayan politikada özellikle anne ve bebekler için bu ilke esas alınmıştır.

Tüm bağış ve yardımlar dernek vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve derneğe ait etik ilkeler ile değerler ve dernek yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır.

 Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya kişilerin seçiminde derneğin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve dernekler dâhil her türlü kurum, kuruluş ve kişiye (anne ve bebek öncelikli olmak üzre) bağış ve yardım yapılabilir.

Yasal Dayanak

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından 2025 yılına kadar emzirmenin yaygınlığını %50'ye çıkarma küresel hedefini desteklemekteyiz. Biliyoruz ki eylemsiz vizyon olmaz ve bu bağlamda bir sivil toplum kuruluşu olarak Sağlık Bakanlığımız anne sütü ve emzirme politikalarını destekliyor ve bu yönde bağış ve yardımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz.