RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI

RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI

AMAÇ Derneğimiz, paydaşlarına mümkün olan en yüksek değeri sağlayabilmek için, kendi varlığına ve TEMAS çatısı altında toplanan bütün üyelerine, gönüllülerine karşı tehdit oluşturabilecek kurumsal risklerin erken tespit edilmesine ve etkin bir şekilde yönetilmesine azami önemi vermektedir ve bu amaçla da Risk Yönetimi Politikasını oluşturmuştur.

Bu bağlamda; risk yönetiminin dernek stratejilerine ve kurum kültürüne entegre edilerek, tüm çalışanların günlük operasyonlarını yürütürken performanslarının yanı sıra risklere, fırsatlara ve yükümlülüklere uyumluluğa da odaklanmasının sağlanması ve bu yolla şirketin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

 Bunun yanı sıra, her türlü değişikliğin bu politika doğrultusunda ele alınıp yönetilmesi esastır.

Çıkar çatışması oluşması ve risklerin ele alınması durumunda insan hayatı ve çevrenin korunması önceliklidir.

SORUMLULUK VE YETKİ TEMAS Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu, TEMAS’a bağlı diğer derneklerle ilgili tüm risklerin konsolide olarak izlenmesinden, bu risklerle ilgili topluluk geneli kararların alınmasından ve gerekli kaynakların sağlanmasından sorumludur. Yönetim Kurulu bu sorumluluğunu, oluşturulan bir “Dernek Risk Komitesi” yolu ile yürütmektedir. Yönetim Kurulu, riskleri erken tespit etmek ve etkin yönetmek ile yükümlüdür.

Ayrıca tüm çalışanlarımız; sahibi oldukları süreçlerle ilgili risklerin belirlenmesinde, ölçülmesinde ve etkin yönetilmesinde ana sorumluluk sahibidir.

Bu politika belgesi ile TEMAS Risk Komitesi; TEMAS Derneği çatısı altında gerçekleşebilecek veya gerçekleşmesi olası riskler olduğunda, risk yönetimi sistemi ve uygulanmasının sağlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda kararlılığını, bağlılığını ve desteğini tüm paydaşlarına ilan etmektedir.

TEMAS Derneği’nin gözetimi altında olan ve yürüttüğü riskler arasında; anne ve bebeği koruma riskleri, çevresel riskler, iş sağlığı ve güvenliği riskleri, bilgi güvenliği riskleri, yasal riskler bulunmaktadır.