TACİZ, TEHDİT VE ZORBALIK İLE MÜCADELE POLİTİKASI

TACİZ, TEHDİT VE ZORBALIK İLE MÜCADELE POLİTİKASI

AMAÇ VE İLKELERİMİZ

Taciz, Tehdit ve Zorbalık ile Mücadele politikamız TEMAS Derneği bünyesinde çalışan herkesin kendisini güvende, huzurlu hissedebileceği ve taciz, zorbalık gibi problemlerin olmadığı bir çalışma alanı taahhüt eder. İş ortamında veya iş yaşantısı dışında herhangi bir taciz, zorbalık ve tehdite karşı önlemler alarak bu gibi durumları en minimumum seviyeye getirmeyi amaçlar. Tacizin, tehditin ve zorbalığın her türlüsüne sıfır müsemma yaklaşımını benimser

Temas Derneği ırk, cinsel yönelim, cinsiyet, etnik köken, inanç, vs. gözetmeksizin bu gibi durumlara karşı her türlü ayrımcılığı kınar ve yasaklar.

Temas Derneği kişilik onurunu zedeleyici, tehdit oluşturucu, düşmanca, aşağılayıcı, onur kırıcı ve saldırganca bir çalışma ortamına sebep olabilecek hiçbir davranışa müsemma göstermez. Herkesin eşit korunma hakkına sahip olduğunu savunur.

Anne, bebek, çocuk korumasında her türlü tacize, zorbalığa, tehdite karşı durmakta ve engel olabilmek için adımlar atmaktadır.

Bu politika, tüm seviyede çalışanlar, yöneticiler, sorumlular, ajans çalışanları, geçici işçiler, gönüllüler, stajyerler, danışmanlar, üçüncü taraf temsilciler, tedarikçiler ve iş ortakları için veya TEMAS Derneği adına herhangi bir kapasitede çalışan tüm kişiler için geçerlidir.


TACİZ, TEHDİT VE ZORBALIK İLE MÜCADELE POLİTİKASI KAPSAMI VE SORUMLULARI

Kapsam: TEMAS Derneği personeli, gönüllüleri, danışmanları, stajyerleri, üyeleri ve TEMAS Derneği’ni temsil eden diğer kişiler için geçerlidir.

Sorumlu taraflar: Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Yönetim Temsilcisi olarak Dernek Başkanı genel sorumlu makamdır. TEMAS’ı temsil eden herkes için bu politika geçerlidir. Tüm saha koordinatörleri ve yöneticiler ise ekiplerinin bu politikayı okuyup anladığından emin olmakla sorumludur.

TANIMLAR

 1. Taciz: Sözle, beden diliyle veya her türlü iletişim aracıyla gerçekleştirilen, kişinin cinsel özgürlüğünü ihlal eden, rızasına dayanmayan cinsel içerikli davranışların tümü (citok, tarih yok)
 2. Tehdit: Tehdit, hürriyete karşı işlenen bir suç olup; Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesinde "bir başkasına, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahsetmek" olarak tanımlanmaktadır. (wikipedia, 2021)
 3. Zorbalık: Zorbalık bilinçli bir şekilde başkalarına sözel saldırı, fiziksel taciz veya daha ince bir baskı metodu olan manipülasyon yoluyla zarar verme davranışıdır.

Açık seçik (doğrudan) zorbalık

Açıkça (dolaysız) zorbalık özellikle ataerkil toplumlarda erkekler arasında yaygın bir eylemdir. Dolaysız zorbalık fiziki saldırı içerir. Açık seçik zorbalık çeşitleri;

 • İtmek ve tartaklamak
 • Bir şeyler fırlatmak
 • Tokatlamak ve vurmak
 • Boğazını sıkmak
 • Yumruk atmak ve tekmelemek
 • Dayak atmak
 • Kesici veya delici bir aletle yaralamak.
 •  

Dolaylı zorbalık

Sosyal taciz veya dolaylı zorbalık sosyal gruplarda ve ufak çocuklar arasında yaygındır. Genellikle amaç kurbanı sosyal olarak izole etmektir. Bu izolasyon çok çeşitli yollardan sağlanır:

 • Dedikodu yaymak
 • Kurban ile sosyal ilişkiyi reddetmek
 • Kurban ile sosyal ilişkiye girmek isteyenlere zorbalık yapmak
 • Kurbanın giyimi ve diğer sosyal farkları ile dalga geçmek (bu farklar kurbanın ırkı, dini, fiziksel engeli, vb. olabilir) (wikipedia, 2023)

UYGULAMA

Taciz, Tehdit ve Zorbalık ile Mücadele Politikasına Karşı Yaklaşımımız

TEMAS Derneği her türlü taciz, tehdit ve zorbalığı önlemeye karşın öncelikle farkındalık politikasını uygulamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda da önlemler almaktadır. Bu gibi durumlar olası önlemler haricinde gerçekleşmiş ise ilgili kurumlar ile bağlantı kurularak bir müdahale sürecine girilip raporlama yapmayı hedeflemektedir.

Farkındalık: TEMAS Derneği ile bağlantılı bütün annelerin, çalışanların, temsilcilerin ve üçüncü taraf temsilcilerin taciz, tehdit ve zorbalığı engellemeye yönelik kendileriden beklenen üst standart tutuma sahip olmalarını sağlamak.

Önlem: Personelleri ve TEMAS Derneği çalışanları ve özellikle anneleri her türlü taciz, tehdit ve zorbalık riskini anlaması ve en aza indirmesini sağlamak için ilgili tüm politika ve mekanizmaları uygulayarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaya teşvik etmek.

Raporlama: Tüm personelin, TEMAS annelerinin ve TEMAS Derneği çalışanlarının, işyerinde taciz, tehdit ve zorbalık iddiaları ile ilgili şüphelerin veya endişelerin ortaya çıktığı durumlarda hangi adımları atacakları konusunda net olmalarını sağlamak.

Müdahale: İşyerinde taciz, tehdit ve zorbalığın her türlüsünü derhal harekete geçerek belirlemek, raporlamak ve mağdurun güvenliğini ve iyiliğini sağlamak.