TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

AMAÇ Bu politikanın amacı TEMAS Derneği’nin   ürünlerin ya da hizmetlerin tedarikçiden müşteriye doğru hareketlerini kapsayan bu süreç içerisinde tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. TEMAS Derneği, tedarikçileri ile ilişkilerinde uyguladığı bu politika ile tedarik sürecinde, kalite ve iş yürütme hedefine uygun davranan tedarikçilerle ilişkilerin kurulmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir.

KAPSAM TEMAS Derneği olarak, TEMAS çatısı altında olan çalışan ve bağlantılı olduğumuz tüm Derneklerimizden Tedarik Zinciri Yönetimi Politikamıza uyumlu olarak hareket etmelerini beklemekteyiz. Bu bakımdan tedarikçilerimizin yürürlükteki yasal düzenlemeler, temelde bahsedilen bu politika ve kurallar ile beraber iş etiği ile bağlantılı olan diğer tüm dokümanlardaki gerekliliklere bağlı kalması esastır.

SORUMLULUKLAR Temas Derneği Genel Başkanı başta olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri Tedarik Zinciri Yönetimi Politikasının onaylanmasından sorumludur.

Politikanın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili, onay mekanizmasıdır.

· Yönetim Kurulu, görev alan çalışanlarla beraber dış hizmet alınan firmaların Politika ’ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

UYGULAMA

  • TEMAS Derneği faaliyetlerini, sorumlu ve etik bir şekilde yürütmeyi ilke edinmiştir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımımız çerçevesinde tedarik zinciri yönetiminde şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine bağlı kalmayı taahhüt etmekteyiz. Bu kapsamda;
  • Tedarikçilerimizin yasal gereklilikleri yerine getiren ve bu politika ve kurallar ile beraber iş etiği mevzuatlarına uyan, tedarikçiler olması gerekmektedir.
  • Tedarikçi seçiminde; mali performans, tecrübe, teknik yeterlilik vb. kriterlerin yanında bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır.
  • Birlikte çalışmaya karar verdiğimiz tedarikçileri seçerken objektif bir bakış açısıyla değerlendirmeye almaktayız.
  • TEMAS Derneği olarak öncelikli amaçlarımızdan biri tedarikçilerimiz ile iş ilişkilerimizde karşılıklı değer yaratmayı hedeflemektir.
  • Dernek olarak tedarik zinciri yönetimi süreçlerimizde faaliyet gösterdiğimiz şehirlerde kanunlarına uyulmasına özen gösteririz.
  • Tedarikçilerin, birlikte çalıştıkları tedarikçilerin ve taşeronlarının işle ilgili uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmasını bekleriz.
  • Tedarikçilerimizin sağladığı mal ve hizmetlerin Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunu uzman kişiler tarafından objektif olarak denetlemesini yaptırırız.
  • Tedarikçilerimize, bu politika ve ilişkili diğer dokümanlarımız çerçevesinde çeşitli eğitimler düzenlenmesini de hedeflemekteyiz.