COVİD-19 ve EMZİRME

COVİD-19 ve EMZİRME

LÜTFEN DİKKAT !!!

COVID-19 salgını ile ilgili bilgiler günlük olarak ortaya çıkmaktadır.

Temas Derneği olarak bilimsel kaynaklardan sizler için derlediğimiz bu bilgiler yayın tarihi itibariyle geçerlidir. En güncel rehberlik için lütfen CDC ve DSÖ gibi kaynaklara başvurun.

COVID-19'un anne sütünden geçmesi

COVID-19'un nasıl yayıldığı hakkında çok şey bilinmemekle beraber kişiden kişiye yayılmanın esas olarak, enfekte bir kişinin grip (grip) öksürdüğü veya hapşırdığı zaman üretilen solunum damlacıkları ile oluştuğu düşünülmektedir.

COVID-19 ve başka bir koronavirüs enfeksiyonu olan Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) ile ilgili sınırlı çalışmalarda, virüs anne sütünde tespit edilmemiştir; ancak COVID-19'lu annelerin virüsü anne sütü ile bulaştırıp bulaştırmayacağını kesin olarak bilmiyoruz.

Anne sütü birçok hastalığa karşı koruma sağlar. Emzirme veya sağılmış anne sütü ile beslemede nadir istisnalar vardır. CDC , gripli bir annenin bebeğini emzirmesi veya sağılan anne sütü ile beslemeye devam etmesini ve virüsün bebeğine yayılmasını önlemek için önlemler almasını önerir . Solunum virüslerinin anne sütü yoluyla düşük bulaşma oranları göz önüne alındığında, Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'lu annelerin emzirebileceğini belirtmektedir . COVID-19 ve emzirme ile ilgili güncel CDC rehberini burada bulabilirsiniz .

Evde:

COVID-19'u doğrulanmış veya COVID-19 için semptomatik bulguları (belirtiler) olan bir anne, bebeğe dokunmadan önce virüsün bebeğine yayılmasını önlemek için mümkün olan tüm önlemleri almalıdır. mümkünse, bebeğini beslerken maske takmalıdır. Anne sütünü manuel veya elektrikli göğüs pompasıyla sağıyorsanız, anne herhangi bir pompa veya pompa parçasına dokunmadan önce ellerini yıkamalı ve her kullanımdan sonra uygun pompa temizliği için tavsiyelere uymalıdır .

El hijyeni için öncelikle, en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkanarak mümkünse tüm temaslardan önce ve sonra % 60 ila % 95 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanının kullanımı önerilmektedir.

COVID-19 enfeksiyonu doğrulanmış kişiler, emzirme hariç diğer aile üyelerinden ve bebek dahil arkadaşlarından veya komşularından ayrı kalmalıdır (ev izolasyonu önlemleri).

Anne ve bebeğin ayrı kaldığı durumlarda ise ideal olarak, annenin sütünü sık aralıklarla sağması ve süt tedarikini sürdürmesi gerekmektedir. Bu durumlarda sağılan anne sütü uygun koşullarda saklanmalı ve bebeğin beslenmesi ve diğer ihtiyaçları bu sürede enfekte olmamış başka bir yetişkin tarafından karşılanmalıdır.

Anne, öksürük ve solunum sekresyonları önemli ölçüde iyileşene kadar en az 5-7 gün boyunca yukarıda belirtildiği gibi dikkatli el yıkama ve maske kullanmalı kurallarına uymalı, evde izolasyon önlemlerine son verme kararını ise mutlaka bir sağlık uzmanı ve / veya sağlık departmanını karar vermelidir.

Hastanede:

Emzirme için seçim annenin ve aileleridir.

Anne iyi durumda ve sadece hafif semptomları var ise, emzirme çok makul bir seçimdir ve bebeği maske, önlük ve dikkatli el yıkama kullanarak solunum salgılarına maruz bırakma riskini azaltabilir.

Annede COVD-19 varsa, emzirmek veya bebek için sağılmış süt sağlamayı tercih etmek hala mantıklıdır. Bebeğin solunum salgıları yoluyla maruziyetini sınırlamak, annenin hastalığına bağlı olarak önerilere daha dikkatli uymayı gerektirebilir.

Hastanede emziren bir anne ve bebeğine uygun çeşitli seçenekler vardır.

Anneler ve aileler emzirmeye devam etmek, anne sütünü kullanmak, süt üretimini sürdürmek ve anne COVID-19 hastası iken sütü daha sonra kullanmak üzere saklamak için ek rehberlik ve desteğe ihtiyaç duyabilir.

COVİD-19 ve EMZİRME

Sevgili anneler Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan "COVID-19 hastalığından şüphelenildiğinde ciddi akut solunum yolu enfeksiyonunun (SARI) klinik yönetimi geçici rehberi" ne göre özetle;

1.Şüpheli, muhtemel veya doğrulanmış COVID-19 olan annelerden doğan bebekler, gerekli önlemleri uygularken standart ve global beslenme yönergelerine göre beslenmelidir.

2.Onaylanmış veya şüphelenilen tüm COVID-19 vakalarında olduğu gibi, emziren veya ten-tene teması veya kanguru bakımı uygulayan semptomatik anneler, beslenme sırasında da dahil olmak üzere solunum hijyeni(Maske kullanımı) uygulamalıdır, çocukla temastan önce ve sonra el hijyeni sağlayarak, semptomatik annenin temas ettiği yüzeyleri rutin olarak temizleyip dezenfekte etmek gerekmektedir.

3. Bebekler ve küçük çocukları olan tüm hamile kadınlara ve annelere, ister bebekleri yada diğer küçük çocukları COVID-19'dan şüphelenmiş veya onaylamış olsunlar, emzirme danışmanlığı, temel psikososyal destek ve pratik beslenme desteği sağlanmalıdır.

4.COVID-19 veya diğer komplikasyonları olan bir annede şiddetli hastalığın emzirmeye devam etmesini engellediği durumlarda, anneler süt sağmaları için teşvik edilmeli ve desteklenmeli, bu şekilde bebeğe güvenle anne sütü sağlamalıdır.

5.Anneler ve bebekler doğumundan hemen sonra, ister kendileri ister bebekleri COVID-19'dan şüphelenmiş, muhtemel veya doğrulanmış test sonuçları pozitif olsa bile gündüz ve gece boyunca birlikte kalmalı, ten-tene temas, kanguru bakımı uygulamalı, özellikle emzirme konusunda desteklenmelidir.

6.Çocuklarından ayrılması gerekebilecek ebeveynler ve bakıcılar ile birincil bakıcılarından ayrılması gerekebilecek çocuklar, ruh sağlığı ve psikososyal destek için uygun şekilde eğitilmiş sağlık veya sağlık dışı çalışanlara erişebilmelidir.