Yönetim Kurulu

DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

MELEK KILIÇ (Başkan)
1974 yılı Trabzon doğumlu. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde Lisans eğitimini, Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Anne sütü ve emzirme eğitimleri de dâhil olmak üzere pek çok kurum içi ve kurum dışı faaliyetlere eğitimci olarak katıldı. Meslek hayatına 1992 yılında Zonguldak Devlet hastanesinde başlamış olup şu an Ankara’da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığında Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Program Sorumlusu olarak anne ve bebek sağlığı için çalışmaya devam etmekte olup aynı zamanda derneğimizin kurucu başkanıdır.


İLKAY ZENGİN (Başkan Yardımcısı)
1974 yılı Giresun doğumlu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Hemşirelik bölümü mezunu.26 yıllık meslek hayatında çeşitli illerde, kamuda pek çok sağlık ocağı, hastane ve halk sağlığı kurumlarında çalıştı.Amasya ilinde bulunduğu yıllarda Amasya ilinin Altın Bebek Dostu İl olması için yürütülen çalışmalarda aktif görev aldı. Halen Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında çalışıyor. Anne Sütü ve Emzirme Danışmanı ve Eğitim Hemşiresi, Anne Dostu Hastane Eğitimcisi ve Değerlendirmecisi, Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Ulusal Değerlendirmecisidir. Evli ve 2 çocuk annesidir.SİBEL KARAGÖZ (Sayman)
1983 yılı Ankara doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara da tamamladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümünden 2006 yılında, lisans eğitiminde bölüm ikinciliği ile mezun oldu. Anne Sütü ve Emzirme Danışmanı ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Ulusal Değerlendirme ekibi üyesi. Büyük bir keyifle Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimlerinde eğitimcilik yapmakta olup halen Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkök Biriminde çalışmaktadır.

FUNDA SALGÜR (Genel Sekreter)
Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği ABD, Aile Hekimli Uzm. Dr.
ELİF BİLGE (Üye)
1981 yılı Kütahya doğumlu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ve Atatürk Üniversitesi Ebelik Bölümünde Lisans eğitimimi tamamladı. Kamuda çeşitli sağlık ocağı ve hastane kurumlarında çalıştı. Hâlen SBÜ Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Laktasyon Ebesi olarak görev yapmaktadır. Anne Sütü ve Emzirme Danışmanı, Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Ulusal Değerlendirmecisi, Anne Sütü Eğitici Eğitimcisi olarak çalışmaya devam etmekte olup evli ve iki çocuk annesdir.
HAMİDE TOPÇU (Üye)
1976 Yozgat doğumlu. İlk orta ve lise eğitimini Yozgat da tamamladı. Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ebelik bölümünden 1996 yılında, mezun oldu. 2001 Ocak ayında Sağlık Bakanlığı tarafından atanarak Yozgat da göreve başladı. Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Bursa ve Ankara olmak üzere ülkenin birçok şehrinde Sağlık Evi, Sağlık Ocağı, AÇSAP ve Hastanelerde görev yaptı. 2006 yılında Üreme Sağlığı projesinde eğitim becerileri, ileri eğitim becerileri ve Ria Eğitimi Eğiticisi sertifikalarını alıp sağlık personeli hizmet içi eğitimlere katıldım. 2011 yılında 19 Mayıs Üniversitesi lisans Ebelik Bölümünü tamamladı. Uludağ Üniversitesi 2013 yılında pedagojik formasyon eğitimi aldı. 2014 yılında Bebek Dostu Eğitici Eğitimini alarak Bursa ilinde sağlık personellerine hizmet-içi eğitimlerini vererek il genelinde özel, devlet, birinci, ikinci ve üçüncü basamak bebek dostu değerlendirmelerine katıldı. Halen Ankara Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Biriminde çalışmaktadır.

ŞULE ELİTAŞ (Üye)
1997 yılında Hacettepe üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldu. 2003 yılından itibaren S.B.Ü. EZH Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaktadır.TEMAS DERNEĞİ 2018-2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
TEMAS DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 23.12.2018